Friday, March 18, 2016

Hafiz Verdiyev deadlift 342,5 kg/755lb RAW.